کارگاه آموزشی طرح و آزمایشات کشاورزی با نرم‌افزار R

انجمن علمی دانشجویی کشاورزی و کارآفرینی دانشگاه رازی برگزار می‌کند   کارگاه آموزشی طرح و…