کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک

???? کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک ✅ مدرس: جناب آقای مهندس سید معین ذکریا دانشجوی دکتری ژنتیک…