معرفی سامانه‌های هوشمند پایش ماهواره ای

برگزار کننده گواهی معتبر: دارد ضبط ویدئو کارگاه: ندارد پشتیبانی این کارگاه 09187429042 دانشجو باید…