آموزش خرید از سایت و شرکت در دوره‌های آنلاین
0
09187429042 (فقط واتس‌اپ)
زهرا-رادمنش

پل های ارتباطی

زهرا رادمنش

دانشجوی دکتری رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه زنجان

مهارت ها

تولید محتوا 89

دانشجوی دکتری رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه زنجان