آموزش خرید از سایت و شرکت در دوره‌های آنلاین
0
09187429042 (فقط واتس‌اپ)

پل های ارتباطی

ایوب نوخاصی

رتبه 10 کارشناسی ارشد

کارشناس ارشد GIS و RS از دانشگاه تهران

 

 

لیسانس مهندسی شهرسازی از دانشگاه دولتی ارومیه

مدرک گذراندن دوره ی Arcswat در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه تهران در سال 1393

کارشناس شهرسازی دفتر تسهيلگری استانداری محلات حکمت آباد و باغ ابریشم سال 98 کرمانشاه

مدیر بخش GIS مرکز اطلاع رساني ایران از سال 95 تهران

پردازشگر تصاویر ماهواره ای ( راداری و اپتيک) و عکس های هوایي

مدرس نرم افزار ERDAS و ArcGIS مرکز آموزشهای آزاد دانشکده جغرافيا دانشگاه تهران

مدرس نرم افزار ArcGIS مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه خوارزمي تهران

مدرس اتوکد آموزشگاه پرگار دانش وابسته به سازمان فني و حرفه ای تهران

مسئول GIS گروه پروژه برداشت کالبدی و ورود اطلاعات در GIS برای شهر جدید هشتگرد

همکار پژوهشي موسسه های “با دانشجو”، “هميار پژوهش”، “پگاه پژوهش” ، ”  تحقيقات علمي ( یکتا)” و …..

مشارکت در طرح مطالعات نوسازی بافت فرسوده شهر اروميه