seed 2024

کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی همایش Seed 2024

فرم اطلاع‌رسانی پیامکی seed2024

چنانچه مایل به دریافت پیامک اطلاع‌رسانی حضور در کارگاه‌ها هستند در کادر مخصوص، شماره موبایل خود را ثبت کنند

کانال‌های اطلاع رسانی

t.me/ppgRazi

    instagram.com/ppgRazi

 eitaa.com/ppgrazi

لیست کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی Seed2024

02

شرکت در وبینار برای همگان آزاد می‌باشد،

اما صدور گواهی معتبر کارگاه‌های آموزشی (همایش بین‌المللی به زبان انگلیسی) با پرداخت هزینه می‌باشد

که در لینک زیر می‌توانید جهت دریافت گواهی ثبت‌نام کنید.

اندازه گیری خصوصیات مورفولوژیکی بذر با استفاده از پردازش تصویر و نرم افزار JMicrovision

شرکت در وبینار برای همگان آزاد می‌باشد،

اما صدور گواهی معتبر کارگاه‌های آموزشی (همایش بین‌المللی به زبان انگلیسی) با پرداخت هزینه می‌باشد

که در لینک زیر می‌توانید جهت دریافت گواهی ثبت‌نام کنید.

همایش بین‌المللی Seed2024