ویپادی سال 1398 شروع به کار کرده

با برگزاری چند وبینار شروع کردیم

و حالا در نقطه‌ای قرار داریم که آماده پروازیم

تمام وبسایت‌های گروه ویپادی توسط اعضای انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه رازی تاسیس گردیده است

 

ویپادی | برگزاری وبینار | آموزش آنلاین
انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه رازی